• סגולת ח''י כיכרות לחם

    "כי בעת שהיה חולי בביתם, אימו הרבנית ע"ה הייתה
    אופה 18 כיכרות לחם ומחלקת לעניים ותוך זמן קצר
    החולי היה נעלם כלא היה"
  • 1

רבינו החפץ חיים זיע"א הבטיח

כל מי שיתרום 18 כיכרות לחם לעניים, יראה ישועות באופן מיידי!
ארגון בית לחם יהודה, מחלק מידי יום אלפי כיכרות לחם ושקיות חלב לאלפי משפחות במצוקה.

בתרומה בסך 180 ש"ח אתם זוכים לקיים את סגולת החפץ חיים זיע"א,
ובכסף שאתם תורמים אנחנו קונים לחם וחלב ומחלקים לעניים.

במהלך התרומה, אתם מוסרים את שמותיכם לברכה, וגדולי הדור שליט"א מברכים אתכם לברכה והצלחה.

רוצים לקיים את סגולת החפץ חיים זיע"א ולראות ישועות? תרמו עכשיו ח"י כיכרות לחם, והעבירו את שמותיכם לברכה.