העשייה שלנו במספרים

שנות פעילות
משפחות במצוקה
ילדים נעזרים בחודש
טון מזון לנזקקים בחודש
שנות פעילות
משפחות במצוקה
ילדים נעזרים בחודש
טון מזון לנזקקים בחודש